Web Title:文元國小教務處文元國小教務處
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30

112學年度校內語文競賽(閩南語朗讀)

Over View

Over View

搜尋

2024-06-05 圖書室期末重要時程

文元國小教務處

圖書室有以下的幾項重要時程要麻煩老師們筆記一下,謝謝

6/7(五)
(1)(早自修回收六年級愛的書庫(藍色書箱)
(2)一~五年級停止個人借閱(也就是只借閱到6/6)

6/13(四)
早自修回收一~五年級班書(白色書箱)至5F圖書室

6/14(五)
早自修回收一~五年級愛的書庫(藍色書箱)至4F活動中心

6/17(一)
停止班級閱讀課

6/19(三)
志工大會閉館一日

6/25(二)前上傳班級閱讀成果

途徑:文元首頁>行政單位>教務處>閱讀成果紀實(左下角)


6/26(三)圖書室閉館